Automatische incasso formulier

Let op dat uw naam overeen moet komen met de naam die behoort bij het rekeningnummer.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwemschool Olga om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens maandelijkse zwemgelden en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zwemschool Olga Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Het incasso formulier kunt u alleen invullen via uw computer / laptop.

Zodra u deze pagina bezoekt via uw computer / laptop zal het formulier verschijnen.